Consent for data processing can be withdrawn at any time, which will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. Click here for more info.

Close

Informacje o projekcie

Firma Microamp Solutions Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu

„Innowacyjne w skali świata Transceivery pracujące w paśmie fal milimetrowych dla nowoczesnych systemów sieci 5G.”

„Innovative on global scale mmWave Transceivers for modern 5G communication systems.”

Cele projektu

Microamp Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnych w skali świata Transceiverów (układów nadawczo-odbiorczych) dla nowoczesnych systemów sieci 5G pracujących w paśmie fal milimetrowych. Transceivery będące przedmiotem projektu poszerzą portfolio firmy i sprawią, że Microamp Solutions będzie miało szansę wdrożyć hot-spotową infrastrukturę sieci 5G, pracującą w paśmie fal milimetrowych, jako pierwsza firma na świecie. Umożliwi to działanie sieci komórkowej zapewniającej transfer danych z bardzo dużą przepływnością (>1Gbps) przy zachowaniu dużej pojemności i małych, stabilnych opóźnień. Proponowana infrastruktura sieci 5G, oparta o rozwijane Transceivery, będzie podstawą do rozwoju nowych rodzajów usług i technologii, niewątpliwie zmieniając styl życia ludzi i obowiązujące modele biznesowe na rynku telekomunikacyjnym. Opracowane urządzenie pozwoli na komunikację terminali (telefony komórkowe, urządzenia VR, IoT itp.) z infrastrukturą sieci komórkowej w paśmie fal milimetrowych.

Planowane efekty

Głównym rezultatem projektu biedzie Transceiver dla sieci 5G pracujący w paśmie fal milimetrowych (mmWave). Efektem prac B+R będzie projekt wykonawczy Transceiver’a wraz z docelowym prototypem, który posłuży do wdrożenia procesu masowej produkcji tych urządzeń. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego w skali świata Transceivera pracującego w paśmie fal milimetrowych zapewni w efekcie stworzenie mocnej i stabilnej marki. Możliwe będzie oferowanie nowego produktu na rynkach międzynarodowych. Marka Microamp Solutions stanie się rozpoznawalna na skalę światową, co przyniesie ogromne korzyści nie tylko dla firmy ale również dla kraju.

Konkurs: 1/1.1.1/2020 – „Szybka Ścieżka”

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Termin Realizacji: 01.03.2021r. – 30.06.2023r.

Całkowita wartość projektu: 10 902 654 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 8 135 745 PLN (~75%)

Headquarters office

ul. Szkolna 15,
20-124 Lublin, Poland

Warsaw R&D Center

ul. Rektorska 4,
00-614 Warsaw, Poland

Contact

tel: +48 504 158 024
e-mail: hello@microamp-solutions.com

©2021 Microamp Solutions. All rights reserved.

©2021 Microamp Solutions. All rights reserved.